Друг тип басейни, които заслужават сериозно внимание, са басейните от фибростъкло.  Те се появиха на европейския пазар в последното десетилетие, като с всяка измината година, придобиват все по-голям дял в този сектор. Имат редица предимства:
  1. Конкурентна цена
  2. Изключително лека поддръжка – нямат фуги и се чистят лесно и бързо
  3. Почти отсъстват тежки и „мръсни” строителни процеси в двора (с изключение на изкопните работи и обратния насип)
  4. Може да се избегне изграждането на помпено помещение от бетон (както при бет.басейни)  като само се изкопава малка ямка до изкопа за басейна, с размерите на РЕ „кутия” за помпата и филтъра. Тя има отгоре капак с приятен зелен цвят, който се вписва добре в тревната площ.
  5. Освен избора на формата и големината на басейн от фибростъкло трябва да се имат впредвид  и някои важни момента:
  6. Нивелацията на басейна в изкопа, може да бъде направена върху възглавници от чакъл и отгоре пясък, но перфектната нивелация се получава върху бетонна подложка, покрита отгоре с фибран с по-голяма плътност (подов).
  7. От изключителна важност е обратния насип да бъде извършен много внимателно с чиста пръст – без камъни, които биха могли да повредят коритото на басейна.
Единственият недостатък на този тип басейни се явява липсата на дънен сифон, който би отслабил цялото „корито” на басейна, а изхвърлянето на вода става с потапяща помпа. Тръбната разводка и оборудването за всички видове басейни е почти аналогична. Задължение на собствениците е да доставят линии за вода и ток до помпеното помещение на басейна.
Категории: Басейни