Добре, но трябва да се знаят, някои основни неща. Строителството на бетонен басейн е отговорна работа. Най-важното е, това да се извърши от компетентни хора, с достатъчен опит именно в тази работа! Сборни бригади от съседи и приятели, не се препоръчват. Това обикновено води до ускорено оредяване и побеляване на косата, след като се напълни басейна и се започне да се ползва по предназначение.

Най-важните моменти при строителството са:
  1. Кофража и армировката на дъно и стени. Повечето строители, когато правят басейн без проект от конструктор допускат фатални грешки. Примерно басейн скъсан на 11 места, както и басейн пречупен в средата (строен върху скала).
  2. При отливане на бетона трябва да се прилага технология на непрекъснато леене „дъно-стени”. В противен случай, риска да се получи пукнатина точно в тази линия е изключително голям.
  3. Денонощната температура на въздуха при строителство трябва да е >5°С. Други важни моменти са използване на подходящи качествени материали за шпакловка и хидроизолация на коритото на басейна, както и избора на плочките и завършващите елементи – бордови камък и „плаж” около басейна. Понякога при невнимателно извършени строителни дейности може да бъде нарушена целостта на тръбната система и това да доведе до течове и загуба на вода.

При неправилното третиране на басейна с химикали, често с течение на времето, фугите потъмняват и по-бързо се изхабяват и след по-продължителна експлоатация започват да падат плочки. В райони с варовита вода се отлага и варовик върху плочките. Разбира се, че всичко е поправимо!
Ако изборът Ви на строител и басейн са точни,  ще се радвате на своето собствено „море” в двора си.

Категории: Басейни